Publiceret . SRAB

af Jesper Madsen

Om SRAB
Kommissorium for Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling (SRAB). SRAB består bl.a. af repræsentanter for de alternative behandleres paraplyorganisationer SundhedsRådet, LNS (Landsforeningen NaturSundhedsrådet) og RAB-Forum. Desuden sidder der repræsentanter for Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundheds- og Ældreministeriet, Lægemiddelstyrelsen, Danske Patienter, Lægeforeningen, Dansk Sygeplejeråd, Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM), Forbrugerrådet, Fødevarestyrelsens kontaktgruppe for kosttilskud, samt en ekspert udpeget af Styrelsen for Patientsikkerhed. Rådet mødes to gange årligt, udvalgene noget oftere. Rådsarbejdet er ulønnet.

På Østerbro i København ligger ”Nordic Integrative Medicine” (NIM), som åbnede i 2012 og ledes af en dansk gift amerikansk kvinde. Hvorfor gør hun det? Og hvordan ser Danmarks situation ud set gennem amerikanske briller?

– Jeg gør det fordi jeg gerne vil hjælpe patienterne, og for at sætte dem i stand til at tage vare på deres eget og familiens helbred og livskvalitet, siger formand og grundlægger Shelley Noble-Letort.
Da Shelley flyttede til Danmark, holdt hun et oplæg på Rigshospitalet ud fra sin PhD, der handlede om perspektiver på ”integrativ sundhed og medicin”.

– De sundhedsprofessionelle tilhørere var meget lydhøre og spurgte, hvordan integrativ medicin kunne anvendes i Danmark. Efter samtalerne med dem besluttede jeg i 2012 at starte NIM.

(Integrativ medicin (IM) betyder kort fortalt at man udvider lægevidenskaben med godt dokumenterede komplementære behandlinger, og at man også inddrager livsstil og forebyggelse samt har fokus på sundhed, helhed og ikke kun helbredelse) 

Shelley mener, at NIM kan bidrage til det danske miljø omkring integrativ/alternativ behandling ved at introducere filosofien hos det amerikanske forskningscenter ”The National Center for Complementary and Integrative Health” (NCCIH).

Stor vækst i USA 

– Vi taler om en sundhedspleje, der omfatter en bred og ofte tværfaglig tilgang til behandling, forebyggelse og sundhedsfremme og hvor man inddrager komplementære og konventionelle behandlingsformer i sit arbejde med patienterne.

– Brugen af en integrativ tilgang til sundhed og velvære er vokset inden for sundhedsplejen i hele USA, herunder hospitaler, hospicer og militære sundhedsfaciliteter. Jeg håber, at Danmark og de øvrige nordiske lande kan opnå de samme gavnlige og omkostningseffektive fordele som USA, hvor forskningen i IM jo er nået langt – gennem tilskud fra store institutioner som NCCIH og det amerikanske forsvarsministerium. I USA er der nu over 50 akademiske centre for IM, siger Shelley Noble-Letort.

– Vores mission er at ændre sundhedsvæsenet i retning af større bæredygtighed. På globalt plan står vi over for en stor udfordring mht. smitsomme og kroniske sygdomme, og her anerkender man netop den integrative strategi mht. ”det hele menneske” og værdien af livsstilsændringer. WHO/Europe efterlyser således i sin Sundhed 2020-plan en ”integreret tilgang til sundhed”.

Shelley ser tillid og kommunikation som to centrale udfordringer i sundhedsvæsenet. Vi bør være meget bevidste om sproget, da den måde, vi taler sammen på, som læge, patient og behandler, er vigtig for relationen mellem de involverede. Fungerer denne kommunikation ikke, kan det skade forholdet og tilliden, mener hun.

– Det er borgerne selv og patientorganisationerne, der vil bane vejen for ændringer, når de bruger deres demokratiske rettigheder. NIM har allerede haft møder med ledere i sundhedsvæsenet, pensionsselskaber og folketingspolitikere.

Vil gerne samarbejde 

NIM er jo et nyt fænomen og så at sige ”importeret” fra USA. Hvem er de oplagte samarbejdspartnere herhjemme?

– NIM samarbejder allerede med læger og behandlere, der repræsenterer førende institutioner og virksomheder i Danmark og udlandet, men vi vil gerne samarbejde med mange flere progressive læger, med patientorganisationer, samt med den offentlige administration, lige fra Sundhedsstyrelsen til lokale embedsmænd.

– Når NIM har penge nok til at gå i gang, vil vi tilbyde evidens-baserede behandlinger via et samarbejde mellem læger og alternative behandlere. Patienterne vil dels komme via sundhedsforsikringer, dels som almindelige patienter, der betaler efter en gradueret skala, siger Shelley Noble-Letort.

NIM har også planer om at gennemføre klinisk forskning og henviser til, at de allerede samarbejder med “ledende læger og forskere fra de bedste universiteter og virksomheder i Danmark”. NIM lægger ikke alene vægt på, at forskerne har stor erfaring med forskellige forskningsmetoder, men også på, at de har en høj grad af forståelse og indlevelsesevne i forhold til patienterne.

I 2015 var NIM arrangør af European Congress for Integrative Medicine, som blev afholdt i Helsingør.

USA’s offentlige videns- og forskningscenter: nccih.nih.gov