NIM vil levere løsninger for både at berige kvaliteten af sundhedspleje, samtidig med at reducere sundhedsudgifterne.

 

Danmark er verdensberømt for de gratis lægebesøg, konsultationer med specialister, hospitalsbehandling og økonomisk støtte til medicin. Spørgsmålet er nu: Får Danmark den bedst mulige kvalitet af pleje og behandling og dermed opnår bedst mulig sundhed for pengene?

 

Læs Mandagmorgen 2014 Rapport, Patienternes Nye Rejse

 

Danskere opfatter sig selv som sunde, men statistikken viser, at danskerne i virkeligheden ikke er blandt de sundeste i verden. En rapport fra Sundhedsstyrelsen i 2010 viser at det danske sundhedsvæsen i internationalt perspektiv, i forhold til EU-15 og OECD, har relativt højere sundhedsudgifter end gennemsnittet. Samtidig viser den at indikatorer for kvalitet og kontinuitet i plejen af kroniske tilstande er lavest, den forventede levealder er lavest, dødeligheden for kræft er størst, og der er mangel på praktiserende læger i Danmark. NCIM vil finde løsninger på disse problemer.

 

Der er ingen konkurrenter på dette tidspunkt. Der er Sundhedhuse etableret i Danmark, men de behandler ikke patienterne med principperne for integreret medicin og giver ikke dybden og bredden af integrerede sundhedsydelser som NIM har for mål.

“Lægerkonflikten” i 2013 åbnede op for en sund og rettidig diskussion om den nuværende praksis for medicin og patientpleje i Danmark; ikke kun om, hvad der fungerer og hvad der ikke gør, men også og særligt vigtigt gav det det danske samfund mulighed for at diskutere og udforske konstruktive løsninger til at løse Danmarks dybere behov i relation til sundhedsudgifterne, kvaliteten af pleje, levealder og dødelighed.

Generelt for det danske sundhedsvæsen, ligesom mange andre i verden, er behandlingsformen bygget på en sygdom-centreret biomedicinsk model, hvor en patient modtager begrænset tid med sin læge og går hjem med en recept eller bliver indlagt på et hospital for yderligere behandling. Det er bekostningsfuldt, både for patienten og sundhedsvæsenet. Denne endimensionelle form for behandling er for det meste begrænset til konventionel medicin og resulterer i flere besøg hos lægen, samt gentagne indlæggelser.

I USA, Australasien og nogle få lande i Europa er en helt ny måde at behandle patienter på opstået. Det er et paradigmeskift i den måde, at den praktiserende læge leverer sundhedsydelser til patienter. I mere end 10 år har en mere terapeutisk behandlingsform kaldet Integreret Medicin (IM), som er en mere patient-centreret bio-psyko-social-spirituel behandlingsmodel, kunnet tilbyde patienter et samarbejdende partnerskab med deres læge og personlige sundhedspleje team, hvori patienten har en mere aktiv og selvstændig rolle i behandlingsforløbet. Denne multi-dimensionelle form for behandling placerer patientens behov, ønsker, overbevisninger, værdier og mål i centrum for deres sundhedsplan; giver mere tid til empatiske konsultationer, der diskuterer patientens sygdom, sundhed, kultur, livet, og relationer; og integrerer en bredere vifte af videnskabelige evidensbaserede behandlinger, der er komplementære til konventionel medicin.

NIM imødekommer disse behov og fokuserer på den bedste kvalitet af behandlingen og den bedste udnyttelse af skattemæssige ressourcer.