Hvad er integreret medicin?

Det bedste af konventionel og komplementær medicin, baseret på videnskabelig viden.

Centralt for integreret medicin er forholdet mellem læge og patient, fokus på det hele menneske, videnskabelig evidens, samt at gøre brug af alle relevante terapeutiske tilgange, sundhedspersonale og professioner for at opnå optimal sundhed og helbred. Kort sagt, integreret sundhed og medicin tilbyder bedste praksis for optimal sundhed og helbred. https://www.aihm.org/about/what-is-integrative-medicine/

Nordic Integrative Medicine (NIM) understreger integreret patientpleje, som styrker patienten ved at behandle de biofysiologiske, følelsesmæssige, mentale, sociale, eksistentielle og miljømæssige faktorer. Med disse faktorer taget i betragtning, udvikler og koordinerer et team af praktiserende læger i integreret behandling, en personlig sundhedsplan, som støtter sundhedsfremme og forebyggelse af sygdom hos den enkelte patient.

Integreret sundhed, komplementær, eller alternativ: Hvad er forskellen?

Når disse behandlingstilgange beskrives, anvendes “alternativ” og “komplementær” ofte som af samme betydning, men de to udtryk henviser til forskellige begreber:

  • Hvis der anvendes en ikke-almen behandlingsform i stedet for konventionel medicin, kan det betragtes som en “alternativ” behandlingsform
  • Hvis der anvendes en ikke-almen behandlingsform sammen med konventionel medicin, kan det betragtes som en “komplementær” behandlingsform
  • Udtrykket “integreret sundhed” bruges, når vi diskuterer inkorporering af komplementære behandlingsmåder i konventionel, almen sundhedspleje.

Der findes mange definitioner af “integreret” medicin og sundhed, men alle involverer et samarbejde mellem konventionelle og komplementære metoder på koordineret vis.

Forskere undersøger i øjeblikket de potentielle fordele ved integreret sundhed på områder som smertebehandling for militært personel og veteraner, lindring af symptomer hos kræftpatienter og overlevende, og programmer for at fremme sunde vaner til forebyggelse af sygdom.

https://nccih.nih.gov/health/integrative-health#cvsa

 

Bevægelsen Integreret Medicin

I USA, Australasien, samt i nogle få lande i Europa, repræsenterer Integreret Medicin (IM) et paradigmeskifte i den måde praktiserende læger leverer sundhedsydelser til deres patienter. IM tilbyder patienterne mere konsultationstid, en selvstændig rolle i partnerskabet med sundhedspersonalet, og en bredere vifte af videnskabelige evidensbaserede behandlinger, der er komplementære til konventionel medicin. I Nordamerika findes et IM konsortium af over 50 akademiske sundhedscentre for integreret medicin. Dette konsortium blev etableret i samarbejde med universitetshospitaler i Nordamerika, samt tre store IM centre med tilknytning til den årlige European Congress of Integrative Medicine i Europa; CHAMP på Charité University i Berlin, University of Zürich Institute of Complementary and Integrative Medicine på Zürich Hospital, Børneklinikken for integreret medicin på Slotervaart Hospital i Amsterdam og Royal London Hospital of Integrated Medicine.